ابزار های آنلاین

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

علی رغم  آمار بالای آتش سوزی، بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی جایگاه واقعی خود را در بین مردم کشور پیدا نکرده است. سالانه نزدیک به پنجاه هزار مورد آتش سوزی در کشور رخ می‎دهد که تلفات و خسارات زیادی به جا می‌گذارد. خسارت‌های وارد شده ممکن است از محل وقوع حادثه فراتر رفته و به ملک و اموال دیگران هم آسیب بزند.

 در اینصورت به بیمه مسئولیت آتش سوزی نیاز است تا با کمک آن کلیه زیان‌های وارد شده به اشخاص ثالث جبران شود. به طور معمول در کلان‌شهرها حادثه آتش سوزی تلفات جانی و مالی بیشتری دارد و وجود ترافیک سنگین درکلان شهرها مانع به موقع رسیدن ماشین آتش نشانی می‌شود و ممکن است رسیدن آتش‌نشان‌ها آتش سوزی گسترش یابد و از مبدأ به طبقات دیگری سرایت کند. از این جهت تهیه این بیمه برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت هستند بسیار ضروری تراست. در ادامه این مقاله به بررسی این بیمه و حوادث تحت پوشش بیمه مسئولیت آتش سوزی می‌پردازیم.

تعریف بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

همان ‌طور که گفته شد در حادثه آتش سوزی ممکن است دامنه آتش سوزی و انفجار به قدری باشد که علاوه بر خود محل حادثه به طبقات کناری، زیرین و یا فوقانی محل وقوع حادثه هم آسیب بزند و برای دیگران نیز تلفات مالی و جانی وارد کند.

در این حالت پرداخت غرامت این نوع خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث توسط بیمه آتش سوزی امکان‌پذیر نیست. در صورتیکه دارای بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی باشید، این بیمه تمام خسارت و زیان‌های مالی و جانی ناشی از آتش سوزی و انفجار و حتی ترکیدگی لوله‌های آب وارد شده به اشخاص ثالث را جبران می‌کند.

هدف بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

بیمه نامه مسئولیت آتش سوزی با توجه به ماده ۱۳ بیمه آتش سوزی و قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و همین‌طور خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به ملک و اموال مورد بیمه و اموال تصرف قانونی همسایگان که بر اثر آتش سوزی، انفجار یا ترکیدن لوله آب باشد را جبران خواهد کرد.

موضوع بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

موضوع بیمه مسئولیت آتش سوزی، تأمین کردن و جبران خسارت‌ها و زیان‌های مالی و جانی وارد شده به ملک یا اموال اشخاص ثالث توسط آتش سوزی، انفجار و یا ترکیدن لوله آب است. از لحاظ قانونی، شخصی که به علت بی احتیاطی خود باعث آتش سوزی یا انفجار می‌شود، اگر به ملک و اموال اشخاص دیگری نیز خسارت وارد کند، مسئول این اتفاق شناخته شده و می‌بایست تلفات جانی و مالی وارد شده به اشخاص را جبران کند.

توجه داشته باشید که خسارت‌های وارد شده به اموال و دارایی‌های شخص مسئول توسط بیمه آتش سوزی جبران خواهد شد، اما برای جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص دیگر به بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نیاز است تا با محاسبه تلفات جانی و مالی اشخاص ثالث خسارت‌های وارد شده را جبران کند.

مخاطبان بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی چه کسانی هستند؟

کلیه مالکین ، مستاجر ها به تهیه این بیمه نامه نیاز دارند.

پوشش‌های بیمه مسئولیت آتش سوزی

حوادث تحت پوشش بیمه مسئولیت آتش سوزی شامل موارد زیر می‌شود:

 • غرامت فوت
 • غرامات نقص عضو
 • جبران خسارت و تلفات مالی
 • جبران هزینه‌های پزشکی

منظور از جبران تلفات جانی و خسارت بدنی که در متن بیمه نامه ذکر شده است، جبران هزینه درمان صدمات و جراحات وارد شده به دیگران و همچنین تأمین غرامت نقص عضو و فوت اشخاص ثالث است. همچنین منظور از جبران خسارت‌های مالی در بیمه مسئولیت آتش سوزی، جبران زیان‌هایی است که به طور مستقیم در اثر وقوع حادثه به اموال و یا وسایلی که تحت مالکیت قانونی اشخاص ثالث هستند وارد می‌شود.

فرانشیز

فرانشیز بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، درواقع سهمی از خساراتی است که در صورت مسئول شناخته شدن شخص بیمه‌گذار، خود مستلزم است که آن را پرداخت کند. مبلغ فرانشیز در مورد کاربری‌های بیمه متفاوت است.

فرانشیز واحد مسکونی و غیرصنعتی: ده درصد مبلغ خسارت یا حداقل یک میلیون ریال از هر خسارت وارد شده بر عهده شخص بیمه‌گذار است که از مبلغ تعهد فرد بیمه‌گر کسر می‌شود.

فرانشیز واحد صنعتی: ده درصد مبلغ خسارت یا حداقل پنج میلیون ریال از هر خسارت وارد شده بر عهده شخص بیمه‌گذار است که از مبلغ تعهد فرد بیمه‌گر کسر می‌شود.

مدت بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

مدت بیمه مسئولیت آتش سوزی تا ساعت ۲۴ روز پایان اعتبار بیمه نامه است که با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تایین شده و در بیمه نامه درج می‌شود خواهد بود.

شرایط و مراحل لازم جهت صدور بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه:

 1. پرسش‌نامه تکمیل شده توسط متقاضی
 2. مدارک و گزارشات بازدید اولیه (در صورتی که مکان مورد نظر نیاز به بازدید توسط بیمه‌گر را داشته باشد)
 3. فیش واریزی حق بیمه

همچنین مراحل صدوراین  بیمه به شرح زیر است:

 1. در ابتدا فرم چاپی پرسش‌نامه توسط فرد متقاضی جهت صدور بیمه می‌بایست به طور دقیق تکمیل شود.
 2. فرم پرسش‌نامه تکمیل شده بعد از بررسی توسط بیمه‌گر، در دفتر دبیرخانه ثبت و تاریخ ورود بر روی آن درج می‌شود.
 3. در ادامه فرم پرسش‌نامه باید با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و در نهایت امضا متقاضی تکمیل شود. توجه داشته باشید که فرم پرسش‌نامه اشخاص حقوقی می‌بایست دارای مهر و امضا مسئولین باشد.
 4. در این مرحله بیمه نامه در سیستم ثبت و پس از انجام دادن محاسبات حق بیمه، رسید آن چاپ می‌شود.

شرایط و مراحل فسخ بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ممکن است ظرف مدت یک ماه با اخطار کتبی از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار به دلایل زیر فسخ شود:

 1. در صورتی که حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسیدهای مشخص شده به موقع پرداخت نگردد.
 2. در صورتی که خطر تشدید شود و بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه موافقت نکند.
 3. در صورت اظهار خلاف واقعیت به بیمه‌گذار به طور غیرعمد درمورد وضعیت خطر و احراز آن قبل از وقوع حادثه
 4. بعد از هر خسارت و زیانی که لازم است بیمه‌گر آن را جبران کند.

همچنین اگر بیمه‌گذار بیمه را فسخ کند تعرفه حق بیمه بر اساس بیمه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و اگر بیمه‌گر برای فسخ بیمه نامه اقدام کند، حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه می‌شود.

سخن آخر

با در نظر گفتن اهمیت این بیمه، بهتر است هرچه زودتر برای اخذ این بیمه از طریق شرکت های بیمه ای اقدام کنید. در این مقاله سعی کردیم تا حد زیادی به بررسی شرایط بیمه مسئولیت آتش سوزی بپردازیم. همچنین با توجه به این مطالب شما می‌توانید سوالات و نظرات خود را در کامنت بنویسید.

مداوی پس از بررسی نیاز و خواسته شما مشتری گرامی، بهترین بیمه مسئولیت آتش سوزی را از میان شرکت‌های بیمه‌ای انتخاب نموده و پس از انجام اقدامات اولیه، اقدام به صدور و ارسال رایگان بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی می‌نماییم و در زمان خسارت یا دریافت مدارک مربوطه اقدام به پیگیری و پرداخت خسارت شما در سریع‌ترین زمان می‌کنیم. ما در مداوی با توجه به مشغله‌های مشتریان خود، بهترین و باکیفیت‌ترین بیمه نامه را بر اساس طرح‌های موجود در بازار بیمه‌ای، بر اساس شرایط و نیاز مشتری ارائه می‌نماییم.

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *