ابزار های آنلاین

بیمه باربری وارداتی ایران

در این مقاله با توجه به گستردگی بیمه های حمل و نقل ، قصد داریم به بررسی بیمه باربری وارداتی ایران که به اصطلاح به بیمه های باربری نیز شناخته میشوند ، بپردازیم. و در مقاله ای جداگانه  به بررسی سایر بخش های این گروه می پردازیم .

اگر قصد حمل و نقل کالای خود به داخل کشور و یا به اصطلاح واردات کالاهای خود را دارید . می دانید که محصولات شما ممکن است در طول سفر دچار حوادثی گردند. حوادثی که برای هر وسیله نقلیه متفاوت می باشد . اگر حمل و نقل شما به وسیله کشتی باشد ، ممکن است کالای شما به دریا بیافتد ، اگر کالای شما به وسیله هواپیما جابجا گردد ممکن است در اثر سقوط و یا تکان های شدید هوایی دچار حادثه و خسارت گردد . و اگر هم ، حمل و نقل کالا با کامیون و یا وسایل حمل زمینی و ریلی باشد حوادث بیشتر نیز خواهد بود.

برای اینکه بتوانید اموال خود را با خیالی راحت حمل نمایید و اگر حوادثی برای آنها به وجود آید بتوانید بدون دردسر و به سرعت خسارت احتمالی خود را دریافت نمایید . شما می بایست اقدام به خرید بیمه باربری نمایید. این بیمه نامه در دسته بیمه های اتکایی قرار می گیرد. یعنی با توجه به این که ممکن است حوادث در خارج از مرز های ایران اتفاق بیافتد بیمه گری خارجی و بین المللی به عنوان طرف سوم و بیمه گر اتکایی وظیفه پرداخت خسارت را برعهده خواهد داشت .

مخاطبان بیمه باربری

کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی و کلیه بازرگانان و صاحبین کالا که قصد دارند که کالا و یا محصول خود را به کشور وارد نمایند نیازمند بیمه های باربری و یا حمل و نقل می باشند.

مدت بیمه نامه

شروع بیمه نامه

هر زمان وسیله نقلیه ، کالای مورد بیمه را از مرکز نگهداری کالا در مبدا ، به منظور انتقال به مقصد جابجا می نماید. بیمه حمل و نقل آغاز می گردد.

پایان بیمه نامه

هر کدام از شرایط ذیل زودتر به وقع بپیوندد بیمه باربری به اتمام می رسد. به شرط تعیین مقصد در بیمه نامه

 • هرگاه که بیمه گذار و یا پرسنل وی در خارج از مسیر مشخص شده بیمه باربری ، کالای مورد بیمه را در وسیله نقلیه و یا کا نتینر نگهداری نمایند .
 • به محض تخلیه کامل کالا از وسیله حمل و نقل و یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه نامه 
 • به محض تخلیه کامل کالا از وسیله حمل و یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن که بیمه گذار و یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد 
 • در مورد حمل و نقل دریایی : به محض پایان 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه در حمل دریایی 
 • در مورد حمل و نقل هوایی : به محض پایان 30 روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد یا تا موقع تحویل کالا به محمول الیه هر کدام زودتر واقع شود 
 • در مورد حمل زمینی و ریلی : 60 روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد یا تا موقع تحویل کالابه محمول الیه هر کدام زودتر واقع شود

مهلت حمل کالای مورد بیمه

بیمه گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر این صورت ، بیمه نامه فاقد اعتبار خواهد بود و بیمه ایران تعهدی برای جبران خسارت مربوطه به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل می شود ندارد .

سرمایه مورد بیمه / ارزش کالای مورد بیمه

چنانچه بین بیمه گذار و بیمه توافقی خاصی نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه ، معادل مجموع خرید کالا ، هزینه حمل و سایر هزینه های متعارف خواهد بود همچنین شرکت بیمه می تواند در صورت تقاضای بیمه گذار با دریافت حق بیمه متعلقه خسارت  عدم النفع مربوطه بیمه این بیمه نامه را به مقدار توافق ( حداکثر به میزان ده درصد قیمت کالای مورد بیمه ) بیمه نماید

پوشش ها و تعهدات بیمه باربری

این بیمه نامه طبق قوانین و عرف بین الملل دارای چهار کلوز و یا شرط پیوست می باشد . که هر کدام دارای پوشش ها و خدمات متمایزی می باشد که به ترتیب عبارتند از کلوز total loss  یا تلف کلی ، کلوز c  ، کلوز B  و کلوز A که به ترتیب دارای کمترین پوشش و حق بیمه تا بیشترین پوشش و حق بیمه می باشند .

معرفی و مقایسه کلوز های بیمه باربری

سایر پوشش ها و استثنائات کلوزهای A , B , C

خسارت همگانی در بیمه باربری

این بیمه نامه خسارت همگانی و هزینه های نجات را که به منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن ،به موارد مندرج در استثنائات بیمه باربری به وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر ان محاسبه و تعیین شده باشد . پوشش می دهد.

مسئولیت مشترک در تصادم

به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم ، بیمه گر جبران خسارت این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید که هر گاه حمل کننده براساس شرط مذکور مطالبه زیان کند . بیمه گر را آگاه کند . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

استثنائات کلوز A , B , C بیمه باربری

بیمه حمل و نقل به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد :

بند 1 : تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه گذار

بند 2 : نشست و ریزش عادی ، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه

بند 3 : تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه های ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به وسیله بیمه گذار  یا کارکنان او انجام شده باشند و نحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد( در موارد مربوط به این شرط “بسته بندی” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست و کارکنان جزءپیمانکاران مستقل محسوب نمی شوند)

بند 4 : تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه

بند 5 : تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تاخیر باشد . حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد ( به استثنا هزینه های قابل پرداخت )

بند 6 : تلف شدن ، اسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان ، مدیران ، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی با قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها ، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از مسئله  آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت ) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

بند 7 : تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کارکند.

این بیمه به هیچ وجه تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد:

بند 1 : عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه ، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن کشتی و یا شناور آگاه باشد  

بند 2 : نا مناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط به اینکه بارگیری کالا درون یا برون آن وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

بند 3 : در مواردی که که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت ) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، استثنا بند 1 اعمال نمی شود .

بند 4 : بیمه گران حق ادعای نقص تعهدات تضمینی راجع به قابلیات دریانوردی کشتی و مناسب بدون کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود ساقط می کنند.

 این بیمه به هیچ وجه عنوان ، تلف شدن ، آسیب دیدن ، یا هزینه هایی را که علت اصلی آنها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی کند.

بند 1 : جنگ ، جنگ داخلی ، انقلاب ، شورش ، قیام و یا زد و خورد های داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا برعلیه یکی از دو قدرت متخاصم .

بند 2 : توقف ، ضبط ، مصادره ، تصرف (غیر از دزدی دریایی ) یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها

بند 3 : مین اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جا مانده و مترکه

این بیمه نامه به هیچ وجه تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه های ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد.

بند 1 : عملاعتصاب کنندگان ، جلوگیری از ورود کارکنان یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری ، آشوب ها با اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

بند 2 : اعتصاب ، تعطیلی محل کار ، درگیری های کارگری ، آشوبها و اغتشاشات داخلی

بند 3 : هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد .

بند 4 : عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

فرانشیز در بیمه باربری

فرانشیز بخشی از خسارت می باشد که به عهده بیمه گذار می باشد در بیمه باربری ایران نیز فرانشیز بسته به توافق طرفین تعیین می گردد. و مقدار ثابتی ندارد . مگر اینکه کالای مورد نظر دارای ریسک زیادی از نظر شرکت بیمه ایران باشد و شرکت با کاهش فرانشیز فوق موافقت نماید. 

عوامل مهم در تعیین حق بیمه

اعلام اطلاعات زیر به صورت صحیح و دقیق علاوه بر تعیین حق بیمه که براساس ارزیابی ریسک انجام می پذیرد باعث می گردد شرکت سهامی بیمه ایران ،  بتواند خسارت وارده به بیمه گزار را به صورت کامل و دقیق پرداخت نمیاد . درصورت عدم حسن نیت بیمه گزار در ارائه این اطلاعات و تشدید خطر بیمه گر می تواند خسارت فوق را پرداخت نکرده و یا براساس قوانین با آن برخورد نماید.

 • نوع کلوز درخواستی
 • نوع کالا و یا مورد بیمه
 • نوع بسته بندی
 • نوع وسیله نقلیه
 • ارزش کالا ارزی
 • نرخ ارز مورد معامله ( نیمایی ، آزادا و …)
 • نوع قرارداد خرید و یا اینکوترمز
 • تخفیف و یا اضافه نرخ شرکت بیمه براساس ریسک مورد نظر

شرایط ابطال بیمه نامه

منظور از ابطال بیمه نامه لغو بیمه از ابتدا می باشد . و تنها در شرایط بیمه نامه باربری وارداتی ابطال می گردد که ثبت سفارش ابطال گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح و سفارش این بیمه نامه میتوانید با تکمیل فرم ذیل ، درخواست خود را ثبت نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *