ابزار های آنلاین

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمانی

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

تعریف بیمه

طبق بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ، اگر در زمان بهره برداری ، در نتیجه طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …) ، استفاده از مصالح معیوب و اجرای نادرست سازه های ساختمانی (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) ، خسارتی به ساختمان ها وارد گردد . این خسارت از محل این بیمه نامه قابل جبران خواهد بود . این بیمه نامه را با نام بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز می شناسند.

به زمان ساده تر بيمه تضمین کيفيت ساختمان ، بيمه نامه اي است که بر اساس آن هر ساختماني که در کشور ساخته مي شود اعم از مسکوني و غير مسکوني قبل از ساخت، بيمه مي شوند تا به اين ترتيب بيمه نظارت دقيقي از زمان آغاز پروژه تا تحويل ساختمان انجام دهد که اگر ساختمان مورد نظر بر اساس ضوابط مهندسي ساخته شده و استانداردهاي مورد نظر را رعايت کرده باشد، گواهي کيفيت ساختمان دريافت مي کند.

بیمه نامه عیوب پنهانی ساختمان را به عنوان اطمینان خاطری برای خریداران ساختمان می شناسند که می تواند به عنوان طمنیان خاطری برای خریداری باشد.

طبق ماده 18 آیین نامه ماده 33 قانون : مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسؤولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارایه بیمه‌نامه تضمین‌کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

پوشش های بیمه تضمین کیفیت ساختمان

پوشش های عیوب پنهان و یا تضمین کیفیت ساختمان در شرکت بیمه ایران به شرح ذیل می باشد.

خسارت های وارد شده به :

 • سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، ده سال.
 • نمای ساختمان، پنج سال.
 • عایق‌های رطوبتی ساختمان، پنج سال.
 • تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها، سه سال.
 • ویرانی کل ساختمان یا خسارت وارده به ساختمان و متعلقات آن
 • هزینه‌هائی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت میگیرد
 • هزینه‌های لازم برای پاکسازی محل و برداشت ضایعات
 • هزینه های حرفه ای شامل (کلیه هزینه‌ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم‌سازی مطابق درخواست بیمه)

پوشش ها و خسارت های مستثنی شده بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

خسارت های ذیل در بیمه ایران تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد :

 • اعمال عمدی بیمه‌گذار و اعمال عمدی یا سهوی ذینفعان.
 • خسارتهای ناشی از زلزله، آتش‌سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که زلزله، آتش‌سوزی یا انفجار بطور مستقیم ناشی از خسارتهای تحت پوشش این بیمه‌نامه باشد. 
  تبصره: خسارتهای ناشی از زلزله در این بیمه‌نامه صرفاً تا حد محاسبات ساختمانی براساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در زمان احداث ساختمان قابل پرداخت میباشد.
 • خسارت ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و طغیان آب مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
 • جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خرابکاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن)، مصادره و سرقت.
 • خسارتهای مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
 • خسارتهای ناشی از نشست، لغزش یا رانش زمین مگر اینکه به علت عیوب پنهان ساختمان باشد.
 • خسارت ناشی از ساختمانهای مجاور، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آبهای زیرزمینی.
 • هرگونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه‌های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاثه یا اجزای خارجی ساختمان و نازک‌کاری مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
 • هرگونه تغییر در رنگ، رنگ نما، لکه شدن، ترکها یا خرابیهای ظاهری و سطحی.
 • خسارتهای ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان مگر با اطلاع قبلی و موافقت کتبی بیمه‌گر.
 • هرگونه خسارت ناشی از عایقکاری ساختمان، پشت بام، لوله های فاضلاب، مخزن یا تجهیزات تحت پوشش، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
 • هرگونه مالیات، عوارض، هزینه‌های متفرقه و جریمه.
 • خسارت ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتباً به بیمه‌گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده است، مگر اینکه متعاقباً اصلاح شده و مورد تأیید بیمه‌گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد.
 • خسارتهای ناشی از فرسودگی در خارج از مدت زمان مورد تعهد بیمه‌گر.
 • اتلاف یا آسیب‌دیدگی که سازنده، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن بوده (دوره گارانتی) یا پیمانکار سازنده یا مجری بابت تضمین حسن انجام کار (دوره تضمین) مسئول آن باشد.
 • هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
 • بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرم‌افزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
بیمه تضمین کیفیت ساختمان

سرمایه بیمه تضمین کیفیت ساختمان

منظور از سرمایه بیمه نامه ارزشی است که توسط بیمه گذار و متقاضی اعلام شده و پس از تایید بیمه گر ، بیمه نامه براساس آن سرمایه بیمه شده و در صورت وقوع خسارت تا سقف سرمایه بیمه شده به بیمه گذار خسارت پرداخت می گردد.

 • ارزش کارهای سازه
  مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی
 • ارزش سایر کارهای ساختمانی
  ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه‌سازی، احداث جاده‌های مورد نیاز، استخر، برج آب، پل وسیله نقلیه یا عابر و …
 • هزینه جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت
  مطابق درخواست بیمه‌گذار (معمولاً 20٪ مجموع بندهای یک و دو)
 • هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
  مطابق درخواست بیمه‌گذار (معمولاً 10٪ مجموع بندهای یک و دو)
 • هزینه‌های حرفه‌ای (کلیه هزینه‌ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم‌سازی مطابق درخواست بیمه‌گذار (معمولاً 20٪ مجموع بندهای یک و دو))

مدت بیمه نامه

از زمان پایان ساخت ساختمان و یا از زمان بهره برداری به مدت 10 سال ساختمان مورد بیمه تحت پوشش می باشد.

مخاطبین بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

کلیه سازندگان یا مالکین اولیه ساختمان در قبال عیوب اساسی و پنهان ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند.
ذینفعان در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان :مالکین ساختمان در زمان بهره‌برداری و پوشش بیمه‌نامه

تماس با ما
تماس با ما

مراحل صدور بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان

در شرکت بیمه ایران ، قبل از شروع ساخت ، سازه و ساختمان بیمه گذار با تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه ، درخواست رسمی خود را به بیمه گر اعلام می نماید و بیمه گر پس از بررسی و ارزیابی مورد بیمه ، با استفاده از اطلاعات دریافت شده از بیمه گذار شامل ، بهای تمام شده یا هزینه ساخت ، تاریخ حدودی اتمام پروژه ، حق بیمه را به بیمه گذار اعلام می نماید. پس از صدور بیمه نامه ، برخی از اطلاعات پروژه (شامل نقشه های فنی ) پس از توافق طرفین در اختیار کارشناس بیمه قرار می گیرد . و شرکت بیمه بر کلیه فرآیند های ساخت نظارت خواهد داشت .

تعهد شرکت بیمه پس از دریافت پایان کار از سازنده آغاز می گردد و به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.

اگر سوالی در خصوص بیمه تضمین کیفیت ساختمان دارید می توانید در زیر این مقاله آن را مطرح نمایید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان به آن پاسخ دهند.

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *