ابزار های آنلاین

مشاور و وکیل شما در امور بیمه

همشه انتخاب یک بیمه مناسب برای ما از بین خدمات شرکت های بیمه ای در کنار اصطلاحات تخصصی و قوانین متفاوت آن دشوار بوده است. به ویژه انکه در زمان خسارت همه ما به نوعی با عدم پرداخت خسارت کامل توسط شرکت بیمه روبرو شده ایم.

 

مشغله کاری ، نداشتن دانش کافی در امور بیمه ، عدم اعتماد به واحد های فروش ، هزینه های بالای خدمات بیمه ای در کنار سایر مشکلات باعث میگردد نتوانیم بهترین انتخاب بیمه را داشته و خسارت خود را کامل و آسان دریافت نماییم.

ما در مُداوی به عنوان مشاور و وکیل شما بهترین خدمات مورد نیازتان را فرآهم نموده تا شما بهترین انتخاب را داشته باشد. و در زمان خسارت تا دریافت کامل خسارت در کنارتان هستیم .

مشاوره

کارشناسان با اشراف کامل به اصول ، قوانین و خدمات شرکت های بیمه ای ، به عنوان امین شما همواره بهترین طرح ها و خدمات را معرفی نموده تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

شخص سازی

همگام سازی پوشش ها و شرایط خصوصی بیمه نامه براساس شرایط شما و یا سازمانتان از وظایف کارشناسان مُداوی می باشد.

کیفیت خدمات

کیفیت در مُداوی به معنی سادگی در فرآیند های بیمه ای ، سرعت در ارائه خدمات ، همراهی در تمامی مراحل خدمات و خبرگی کارشناسان ماست .

ملاک انتخاب شرکت های بیمه ای طرف قرارداد

کیفیت
توانگری
تنوع
رضایتمندی
نوآوری