ابزار های آنلاین

خدمات شرکت های بیمه

بیمه درمان گروهی کمک رسان

بیمه درمان گروهی کمک رسان ایران

اگر به دنبال دریافت خدماتی برتر و پشتیبانی مناسب در بیمه های گروهی می گردید ، بی شک به سراغ بیمه درمان گروهی کمک رسان می روید. بیمه درمان گروهی…

بیمه درمان مسافرتی

بیمه درمان مسافرتی کمک رسان ایران

همه ما در زمان سفر جهت مقابله به حوادث غیر قابل پیش بینی نیازمند یک حامی مناسب داریم. حامی ای که از زمان شروع سفر تا پایان آن در کنار…

راهنمای خسارت مسافرتی

راهنمای خسارت مسافرتی کمک رسان ایران

مدارک عمومی لازم جهت تشکیل پرونده و بررسی خسارت بیمه شدگان بیمه های مسافرتی: 1 – تصویر بیمه نامه 2 – تصویر بلیط رفت 3 – تصویر صفحه اول پاسپورت 4 – تصویر ویزا…

راهنمای خسارت کمک رسان ÷

راهنمای خسارت درمان کمک رسان ایران

برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی کمک رسان ، لازم است نکاتی اساسی را رعایت نماییم. تا علاوه بر سهولت در استفاده از خدمات بتوانیم هزینه های درمانی خود را به…

صندوق درمان کمک رسان

طرح صندوق درمان کمک رسان ایران

ارائه طرح صندوق درمان شرکت کمک رسان را می توان نقطه عطفی در صنعت بیمه های درمانی در کشور دانست چرا که علاوه بر تغییر در ارائه خدمات بیمه های…

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

تعریف بیمه طی بیمه آتش سوزی بیمه ایران ، اموال بیمه گذار و یا خریدار بیمه که شامل ساختمان ( ارزش اعیانی) ، تاسیسات ، اثاثیه و محتویات ، موجودی…

آتش سوزی مسکونی

بیمه آتش سوزی ، مسکونی ایران

تعریف بیمه طبق این بیمه نامه ، اموال بیمه گذار یا خریدار بیمه در مقابل خطرات اصلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . خریدار و یا بیمه گذار…

آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی ایران

تعریف بیمه طبق بیمه آتش سوزی غیر صنعتی ، اموال و سرمایه های موجود در محل واحد های غیر صنتعی شامل واحد های تجاری ، اداری ، خدماتی و انبار…