ابزار های آنلاین

بیمه آتش سوزی ، مسکونی ایران

آتش سوزی مسکونی

تعریف بیمه

طبق این بیمه نامه ، اموال بیمه گذار یا خریدار بیمه در مقابل خطرات اصلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

خریدار و یا بیمه گذار

در بیمه های آتش سوزی بیمه گذار و یا خریدار بیمه میتوانند مالک ساختمان باشند ، جزء هیئت مدیره ساختمان باشند ، مستجر باشند ، مدیر ساختمان باشند و یا حتی عضوی از خانواده باشند. هر فرد براساس وظایفی که دارد اموال خود و یا اموال امانی تحت مدیریت خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد . همچنین در صورت جابجایی فرد از محل فعلی ، با صدور الحاقیه ، امکان فسخ و یا انتقال بیمه نامه وجود خواهد داشت.

محل مورد بیمه : محل مورد بیمه می تواند واحد مسکونی ، ساختمان مسکونی ، مجتمع های مسکونی و یا ویلاها باشد . که به درخواست بیمه گذاردر ابتدای قرارداد پس از کارشناسی و تایید بیمه گر تحت پوشش قرار میگرد.

اموال بیمه گذار 

 • ساختمان یا ارزش اعیانی ساختمان
 • تاسیسات
 • اثاثیه ،و دکوراسیون
 • سایر اموال

همچنین پوشش های این بیمه نامه به دو گروه پوشش های اصلی و پوشش های تبعی تقسیم می گردند.

پوشش های اصلی

آتش سوزی ، انفجار و صاعقه

پوشش های اضافی شامل

زلزله و آتشفشان – سیل ، طغیان آب دریاها و رودخانه ها – طوفان تندباد و گردباد – رانش زمین – ضایعات ناشی از برف ، باران ، تگرگ ، و سنگینی برف – سقوط هواپیما ، هلی کوپتر ، و قطعات آنها – شکست شیشه – خسارات ناشی از نوسانات برق – مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از انفجار و آتش سوزی – شورش ، آشوب ، بلوا و اغتشاش داخلی- ترکیدگی لوله آب – سرقت با شکست حرز – مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله آب

قیمت گذاری اموال

ساختمان : منظور از ساختمان ، ارزش اعیانی ، یا ارزش جایگزنی ساختمان و یا واحد مسکونی می باشند . یعنی ملاک قیمت گذاری شرکت بیمه برای ساختمان ، ارزش ساخت آن واحد می باشند و نه ارزش مکانی واحد مربوطهکه این ارزش توسط کارشناسان بیمه ای براساس ، زمان ساخت ، نوع مصالح و تجیهزات و ایمنی ساختمان تعیین می گردد.

فرض کنیم ارزش یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان فرشته با یک ساختمان مشابه ( از نظر مصالح ، سازه  ، امکانات و …) در خیابان مولوی براساس زلزله دچار تخریب کامل می گردند. در این زمان خسارت پرداختی هر دو واحد برابر با یکدیگر می باشد . در واقع بیمه گذار نباید موقعیت مکانی و یا قیمت زمین را در ارزش گذاری ساختمان و یا واحد مربوطه لحاظ نماید .

موردی که باید مورد لحاظ گرفت : در ساختمان های مسکونی ، طبق قانون ساختمان ها ، هیئت مدیره ، ساکنین و یا مدیر ساختمان موظف هستند مشاعات ساختمان را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قراردهد . منظور از مشاعات . بخش هایی از ساختمان می باشند که به صورت مشترک ساکنین استفاده می نمایند. همانند راهرو ، لابی ، پشت بام ، زیرزمین ، پارکنیگ و … ارزش اعیانی هر واحد !!

طبق این قانون در صورت عدم خرید این بیمه نامه ، و وقوع حادثه ، هر یک از ساکنین می توانند در دادگاه برعلیه مدیر ساختمان و یا هیئت مدیره طرح دعوا نمایند.

اما باید توجه داشت خرید بیمه برای اثاثیه داخل در واحد برعهده مستجر و یا مالک واحد می باشد .

قانون تملک آپارتمان ها

ماده 4  : مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.

ماده 20 اصلاحات : مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. 
سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله ‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. 

تاسیسات

منظور از تاسیسات کلیه تاسیسات گرمایشی ، سرمایشی ، گازی ، برقی ، آبی و ارتباطی موجود در ساختمان می باشد که از زمان ساخت بر روی ساختمان بوده است و یا توسط مالک و یا مستاجر نصب و اضافه گردیده است  . همانند : شوفاژ ، اسپیلت ، لامپ ، کابل کشی برق و تلفن ، لوله کشی آب و گاز و …

ارزش گذاری تاسیسات برعهده مالک و یا سازنده ساختمان بوده و یا توسط کارشناسان بیمه تخمین زده می شود

اثاثیه و دکوراسیون

اثاثیه شامل کلیه لوازم  و ابزارآلات ، تجیهزات مکانیکی ، الکترونیکی آشپزخانه و لوازم سایر بخش های واحد و یا ساختمان مسکونی می باشد . همچنین در این بخش واحد ها و یا ساختمان هایی که دارای دکوراسیون خاصی همچون سقف و یا دیوار کاذب و یا MDF  میباشند می توانند  این اموال را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند

در ارزش گذاری اثاثیه و محتویات مبنای شرکت بیمه ای ارزش جایگزینی و یا قیمت روز بیمه شده قبل از وقوع خسارت می باشد یعنی کلیه اثاثیه و محتویات می بایست براساس قیمت روز تحت پوشش قرار گیرند و هرگاه که ارزش و یا قیمت اثاثیه دچار افزایش گردید نسبت به افزایش آن در طول مدت بیمه اقدام نمایند.

بهتر است برای پرداخت خسارت مناسب و سریع توسط شرکت بیمه ، اموال و اثاثیه بیمه گذار طی یک لیست تاییده شده به بیمه گر ارائه گردد.

استثنائات اثاثیه : برخی از اموال توسط شرکت های بیمه ای از جمله بیمه ایران تحت پوشش بیمه ای قرار نمی گیرند . که شامل

 • طلا و جواهرات
 • پول و وجه نقد
 • اسناد مالی
 • عتیقه جات و اشیای قیمتی
 • موبایل ، تبلت ، دورببن عکاسی در پوشش سرقت با شکست حرز جزو استثنائات می باشد

سایر اموال

برخی از پوشش های اضافی نیاز به ارزش گذاری دارند و بیمه گذار با توجه به پوشش های اضافی خریداری شده می تواند برای سایر پوشش ها ارزش تعیین نماید

شکست شیشه : در این بخش بیمه گذار م یتواند ارزش شیشه های ساختمان خود را اعلام نمایند در صورت آسیب و یا ورود خسارت خسارت پرداخت گردد

خسارت مالی به همسایگان : این بیمه پوشش که به عنوانی بیمه مجزا می باشد و در واقع نوعی از بیمه های مسئولیت می باشد به عنوان یکی از پوشش های اضافی در پوشش بیمه آتش سوزی بیمه ایران ارائه می گردد. و بیمه گذار حداکثر تا سقف 50% از ارزش کل یاموال خود می تواند مسئولیت خود در قبال همسایگان را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد

بررسی پوشش اصلی بیمه نامه

آتش سوزی : ترکیب هر ماده با اکسیژن که با شعله همراه گردد را آتش گویند و هرگاه این آتش باعث ورود خسارت به اموال بیمه گذار گردد آتش سوزی به وقوع پیوسته است  .

انفجار : به صورت کلی هر گونه آزاد شدن ناگهانی ، سریع انرژی بر اثر گاز یا بخار در مدت زمان کوتاه شامل این مورد خواهد بود و در صورت وقوع حادثه بر اثر انفجار، جبران خسارت آن در تعهدات اصلی بیمه آتش سوزی قرار دارد.

صاعقه : تخلیه الکتریکی بین ابرها و در نتیجه اصابت به زمین است که باعث وقوع خسارت به اموال بیمه گذار می گردد

هزینه نجات : هر گاه بیمه گذار جهت جلوگیری و یا گسترش آتش سوزی به اموال خود آسیب رساند. این خسارت از محل این بیمه نامه قابل جبران خواهد بود . از جمله این موارد می توان به خسارت وارد ناشی از پاشیدن آب ، خاک و ماسه و … اشاره نمود.

پوشش ها یا کلوز های اضافی

کلیه پوشش های اضافی دو نوع خسارت را تحت پوشش قرار می دهند . خسارت های مستقیم و خسارت های مستقیم .

خسارت های مستقیم : منظور این خسارت ، ورود هر گونه خسارتی به اموال بیمه گذار ناشی از پوشش خریداری شده

خسارت های غیر مستقیم : هر گاه یک از پوشش های خریداری شده باعث وقوع حادثه ای گردد و حادثه فوق باعث ورود خسارت گردد . این خسارت را غیر مستقیم گویند . یعنی ممکن است براساس وقوع زلزله آتش سوزی به وقوع بپیوندد. که در این صورت عدم تهیه پوشش اضافی ، باعث عدم پرداخت خسارت بیمه گذار می گردد

پس لازم هست در زمان انتخاب هر یک از پوشش های اضافی هر دو نوع خسارت مبنای انتخاب ما قرار گیرد .

 1. پوشش زلزله و آتش فشان : هر گاه در نتیجه وقوع حادثه زلزله و آتش فشان خسارت هایی ( مستقیم و یا غیر مستقیم ) به اموال بیمه گذار وارد گردد. این خسارت از محل این پوشش براساس شرایط قرارداد پرداخت می گردد.

در این پوشش نوع سازه ساختمان ، محل ساختمان و ایمنی ساختمان در نرخ اعلامی توسط شرکت بیمه تاثیر گذار می باشد.

 • پوشش سیل ، طغیان آب دریاها و رودخانه ها : هر گاه براثر بارندگی زیاد ، جمع شدن آب و یا خروج نگهانی آب از بستر رودخانه و یا دریاها خسارتی به اموال بیمه گذار وارد شود . این خسارت از محل بیمه این پوشش براساس شرایط قرارداد  قابل جبران خواهد بود.
 • پوشش طوفان ، گردباد و تندباد : در ادبیات علمی طوفان عبارت است از هرگونه حرکت و جابجائی هوا و باد که سرعت آن km/h62 بیشتر باشد. بدیهی است وقوع طوفان و گردباد و تندباد می‌بایست توسط مراجع ذیصلاح مورد تائید قرار گیرد.
 • رانش زمین : هنگامی که خاک و سنگ و سایر اجزای زمین نمی‌توانند کنار هم باقی بمانند و تحت تاثیر جاذبه به حرکت در‌می‌آیند، رانش زمین رخ می‌دهد.
 • ضایعات ناشی از برف ، باران ، تگرگ و سنگینی برف : در نتیجه بارندگی ، آب جمع شده در پشت بام از طریق ناودون و لوله کشی های انجام شده تخلیه می گردد. گاهی ممکن است به دلیل ترکیدگی لوله ، لبرز شدن آب و خرابی ناودون ، خسارتی به ساختمان وارد گردد که این خسارت از محل این کلوز براساس شرایط قرارداد  قابل پرداخت می باشد .
 • سقوط هواپیما ، هلکوپتر و قطعات آنها : هرگاه در نتیجه سقوط هواپیما ، هلکپتور و قطعات آنها خسارتی به اموال عرفی بیمه گذار وارد گردد . این خسارت از محل این پوشش براساس شرایط قرارداد  قابل جبران می باشد.
 • شکست شیشه : خسارت وارد شده به شیشه از محل این پوشش قابل پرداخت می باشد. منظور از شیشه در ساختمان ها و واحد های مسکونی : شیشه مربوط به پنجره ها و درب های ورودی و خروجی شیشه ای ساختمان می باشد و نه شیشه های تزئینی داخل هر واحد و یا ساختمان. خسارت ناشی از حادثه که به تنهایی باعث شکست شیشه گردد از محل این پوشش براساس شرایط قرارداد  قابل پرداخت می باشد و اگر در نتیجه پوشش های اصلی و یا هر یک پوشش های تبعی خریداری شده به شیشه ها خسارت وارد گردد . این خسارت از محل آن پوشش ها قابل پرداخت می باشد .
 • خسارت ناشی از نوسانات برق : هر گاه در اثر نوسانات ولتاژ برق، خسارتی به تجهیزات الکترونیکی بیمه گذار وارد گردد. این خسارت در صورت تایید اداره برق ، از محل این پوشش و براساس شرایط قرارداد قابل پرداخت می باشد .
 • شورش ، آشوب ، بلوا و اغتشاش داخلی :

به معنای به هیجان آمدن، آشفتن و پریشان کردن استو در اصطلاح اقدام همراه با خشونت دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و همواره بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد. هر گاه در نتیجه این واقیع خسارتی به اموال بیمه گذار وارد گردد این خسارت براساس شرایط قرارداد به بیمه گذار پرداخت می گردد.

 1. ترکیدگی لوله آب : هر گاه در نتیجه ترکیدگی لوله آب ساختمان ، خسارتی به اموال بیمه گذار وارد گردد . این خسارت از محل این کلوز قابل پرداخت می باشد . منظور از اموال در این بخش ، لوله ، ساختمان ، اثاثیه و حتی تاسیسات می باشد . این کلوز برای ساختمان های کمتر از 10 سال ساخت و یا بازسازی شده ( به شرط تایید کارشناس بیمه ) قابل ارائه می باشد
 2. سرقت با شکست حرز: حرز در لغت به معنی هر آنچه باعث حفاظت گردد.سرقت با شکست حرز به معنی سرقت اموال به شرط شکستن حفاظ می باشد . یعنی سرقت اموال بدون شکست حرز قابل پرداخت نمی باشد . همانند شکست قفل ، حصار ، میله و …
 3. مسئولیت مالی در قبال همسایگان : طبق این پوشش در صورتی که در نتیجه پوشش های خریداری شده ، خسارتی به اموال همسایگان وارد گردد ، پس از تعیین قصور طرفین ، خسارت همسایگان از محل این پوشش براساس شرایط قرارداد قابل جبران می باشد . این خسارت می تواند ناشی از ترکیدگی لوله آب ، آتش سوزی و یا انفجار باشد. پوشش خسارت مالی براثر ترکیدگی لوله آب منوط به خرید کلوز ترکیدگی لوله آب می باشد.

سقف تعهدات بیمه ایران در این کلوز حداکثر 50% از کل سرمایه بیمه شده می باشد . یعنی در صورتی که کل اموال بیمه شده بیمه گذار 100 میلیون باشد . سرمایه این کلوز 50 میلیون می باشد.

مدت بیمه نامه

مدت این بیمه نامه حداقل یک ماهه و حداکثر یک ساله می باشد و در صورت موافقت طرفین قرارداد امکان تمدید بیمه نامه وجود خواهد داشت 

عوامل مهم در تعیین حق بیمه و پرداخت خسارت

 • ارزش اموال : بیمه گذار مجاز می باشد هر یک از اموال خود را کامل و به قیمت روز تحت پوشش قرار دهد هرچه ارزش اموال بالاتر باشد . حق بیمه نیز افزایش می یابد

وی اما نمی تواند تنها بخشی از اموال خود ( اموال گرانقیمت و یا پر خطر ) در هر گروه تحت پوشش قرار دهد. یعنی وی نمی تواند در گروه اثاثیه تنها 50درصد از اموال خود را بیمه نماید . در اساس این اتفاق خسارت براساس ماده 10 قابل پرداخت خواهد بود

 • مدت بیمه نامه : هرچه مدت بیمه نامه کمتر باشد . حق بیمه نیز کاهش میابد
 • پوشش های اضافی : در صورت انتخاب هر یک از پوشش های اضافی ، براساس میزان ریسک هر خطر، درصدی به حق بیمه پایه اضافه می گردد. که بیمه گذار با خرید هر پوشش می تواند خسارت وارده از آن محل را دریافت نماید.
 • نوع سازه : نوع سازه می تواند بر قیمت حق بیمه تاثیر بگذارد . در صورتی که نوع سازه براساس آیین نامه 2800 وزارت شهرسازی باشد پوشش زلزله شامل تخفیف می گردد . همچنین برای سازه های اجری و یا خشت و گل اضافه نرخی در نظر گرفته می شود.
 • نحوه پرداخت حق بیمه : در صورت پرداخت نقدی حق بیمه ، 10 درصد تخفیف به بیمه گذار پرداخت می گردد همچنین  در صورت پرداخت قسطی ، و قوع خسارت ، در ابتدا اقساط تسویه گردیده ، سپس خسارت به بیمه گذار و ذینفع پرداخت میگردد.

همچنین در صورت تاخیر در پرداخت اقساط و عدم پرداخت اقساط و وقوع حادثه خسارت براساس قائده نسبی حق بیمه پرداخت می گردد

 • عوامل تشدید خطر : در برخی از موارد مشاهده می گردد ، همسایگان و یا ساختمان های مجاور به دلیل ماهیت و نوع شغل آنها دارای ریسک بالایی می باشند . از این رو ممکن است شرکت بیمه اقدام به افزایش نرخ نماید. همچنین در صورتی که این تغییر کاربری ساختمان های مجاور بعد از صدور بیمه نامه انجام پذیرد ، در صورت آگاهی بیمه گذار و عدم اطلاع به شرکت بیمه ، می تواند باعث بروز مشکلاتی در بحث پرداخت خسارت به بیمه گذار گردد. از این رو بهتر است در مواردی که بیمه گذار آگاه می باشد . این موضوع به اطلاع بیمه گر برسد . همانند تاسیس یک پمپ بنزین در مجاورت منزل مسکونی.
 • ریز اموال آسیب دیده : در زمان وقوع خسارت ، در مرحله اول بیمه گذار موظف به ارائه اسنادی می باشد که اثبات کند اموال آسیب دیده شامل چه مواردی می باشد . در غیر این صورت ملاک شرکت بیمه ، گزارش کارشناسان دادگستری و یا کارشناسان خود می باشد .در این موارد جهت جلوگیری از تضعیع حق بیمه گذار بهتر است . در ابتدای کار لیست ریز اموال ارائه شده و ترجیحا در بیمه نامه ثبت گردد.

برخی از اصول و قوانین بیمه در بیمه های آتش سوزی

 • اصل حسن نیت : طبق این قانون طرفین قرارداد می بایست دارای حسن نیت بوده و در صورتی که مشخص گردد که بیمه گذار به قصد کلاه برداری و یا سوئ استفادهاز طرف دیگر قرارداد حسن نیت نداشته است براساس قوانین با وی برخورد می گردد.
 • اصل جانشنینی : در مواردی که حادثه به وقوع پیوسته دارای مقصر حادثه می باشد . بیمه گر به نیابت از بیمه گذار(زیان دیده) می تواند به مسبب حادثه مراجعه نماید و خسارت پرداختی به بیمه گذار را ریکاوری نمایند.
 • اصل غرامت : طبق این اصل بیمه گذار در صورت وقوع خسارت ، و دریافت خسارت نباید در وضعیتی بهتر از قبل از زمان وقوع خسارت قرار گیرد. به اصطلاح بیمه گذار نباید از محل این بیمه نامه سود نمایند.
 • اصل نفع پذیری : طبق این اصل هر فردی که نسبت به یک سرمایه ذی نفع باشد، باید آن سرمایه را بیمه نماید. در واقع هر فردی که به نوعی از مورد بیمه سود می برد باید آن را بیمه نماید.
 • اصل تعدد بیمه : طبق این اصل که در بیمه های اموال مورد توجه قرار می گیرد . بیمه گذار نمی تواند اموال خود در اثر یک حادثه نزد چند شرکت بیمه ای ، بیمه نماید . مگر در شرایط ذیل :
 • خرید بیمه برای هر یک از خطرات و پوشش ها
 • جمع سرمایه های بیمه شده برابر با ارزش واقعی اموال باشد

شرایط پرداخت

در این بیمه نامه براساس میزان حق بیمه می توان بیمه نامه را به صورت نقدی و یا اقساطی صادر نمود .

نقدی : در صورت پرداخت نقدی 10درصد تخفیف شامل بیمه نامه می گردد

اقساط : در شرایط اقساطی 30% از کل حق بیمه در ابتدای قرارداد دریافت می گردد و الباقی حداکثر طی 10 قسط از بیمه گذار دریافت می گردد

تماس با ما
تماس با ما

مدارک و مراحل جهت صدور بیمه نامه

هر از بیمه گذاران و متقاضیان این بیمه نامه می توانند با تکمیل فرم سفارش این بیمه نامه در بخش پایانی این برگه و همچنین تماس با بخش بیمه های اموال ما از خدمات مشاوره رایگان کارشناسان ما برخوردار گردند

مراحل صدور

 • تکمیل پیشنهاد بیمه نامه توسط بیمه گذار                                                    لینک دانلود
 • کارشناسی از محل در صورت نیاز                                                                        
 • پرداخت حق بیمه و یا پیش پرداخت حق بیمه و اقساط در سررسید های مشخص شده

شرایط عمومی بیمه نامه

جهت مطالعه شرایط عمومی بیمه های آتش سوزی که توسط شورای عالی بیمه مرکزی تدوین می گردد می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمایید .

مدارک و شرایط لازم جهت دریافت خسارت

میلاد محمدی
ده سال در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم در این بستر به دنبال این هستم که با نگاهی نقادانه و بدون جانبداری از خدمات شرکت های بیمه ای ، به بررسی خدمات هر شرکت بپردازم . تا شما بتوانید بهترین انتخاب را جهت اخذ پوشش بیمه ای داشته باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *